Via de link kom je terecht op de Linkedin groepspagina van het netwerk. Nieuws, initiatieven en uitwisseling kan je daar vinden. Input is meer dan welkom! Je kan je daar ook aanmelden om lid van het netwerk te worden.

NIEUWS:

Een update vanuit het netwerk GVG. We kijken terug op een geslaagde avond op 15 januari in Amsterdam waar we ons 'Plan publieke psychische gezondheid' hebben gepresenteerd.

Het plan is nog niet af. De inzichten van 15 januari en de feedback van mensen uit het netwerk in Nederland worden nog verwerkt. Achter de schermen zijn we met kernteam Harro Labrujere, Thijs Honig, Goof van Westing, Harm Draad, Aike Heuvelink en Jelle Houben druk aan het schrijven. Medio april leggen we ons plan voor aan ZonMw.

Centraal in het plan is onze inzet om inwoners en gemeenten te helpen een context te scheppen waarbij noodzakelijke infrastructuur aanwezig is (adviezen Commissie Dannenberg). Hiervoor zijn we in gesprek met verschillende gemeenten die hiervoor willen gaan! Daarnaast staat er op 19 februari 's avonds een (aspirant) ambassadeursbijeenkomst gepland waarbij we samenwerking, rol en richting zullen bespreken. Zo komen we van goede bedoelingen tot vaste samenwerkingsafspraken om verder te gaan!

In hoog tempo ontstaat een netwerk van mensen in Nederland die het anders willen. Meer dan 50 ambassadeurs, meer dan 500 bezoekers van de bijeenkomsten. Ook organisaties, andere netwerken en initiatieven zoals IxtaNoa, MIND, Ypsilon, Samenbeter.org, Goede GGZ, Kringwijs, Hulpkaart en vele anderen gaan we voor echte veranderingen. Tijd om die krachten te bundelen.

Mee bouwen? Dat kan door gewoon lid te worden van de community op Linkedin. Je kan ook altijd even bellen natuurlijk om te overleggen: 06 39308354


Opstart landelijk netwerk

Herstellen van een gezondheidsprobleem (zoals psychiatrische problematiek) doe je thuis, met je familie, vrienden en je buurt. Vanuit GGZ behandeling worden o.a. via ART en FACT, IHT en MST geprobeerd om mensen bij dit proces te ondersteunen. De aansluiting met de context, met naasten, en andere actoren in het Sociaal Domein blijkt echter vaak niet gevonden.

Deze verbinding is cruciaal voor herstel van het individu en het herstel van de GGZ als geheel.

We weten wat werkt: contextuele methodische behandeling, activering, gezonde leefstijl, ervaringsdeskundigen en lotgenotencontact, flexibel wonen, tegen gaan van eenzaamheid d.m.v. presente mensen om je heen die bruggen bouwen: zorgen dat je ‘bij de kudde blijft’.

Deze bouwstenen zijn in Nederland ruimschoots aanwezig. Bovenstaande bouwstenen bevinden zich echter achter verschillende financieringsschotten die onvoldoende op elkaar aansluiten.

Het doel is helder: Alle mensen met een beperking moeten in staat gesteld worden mee te doen (ratificatie VN-verdrag) en overheid, zorginstellingen en bedrijfsleven hebben belang dat de zorg voor mensen met een psychiatrische achtergrond.

De overheid neemt via de miljoenennota de verantwoordelijkheid om het zorgstelsel na grondige analyse, de komende jaren grondig te herzien: de juiste zorg op het juiste moment, op de juiste plek. Om deze analyse van de juiste input te voorzien moeten we via samenwerking komen tot aanbevelingen.

Stigmatisering en angst moeten plaats maken voor begrip en solidariteit. Financieel gedreven organisaties zullen naar de achtergrond moeten verdwijnen. Ervaringsdeskundigen en andere professionals die werken vanuit compassie en liefdevolle verbindingen, moeten weer ruimte krijgen om menselijke oplossingen te vinden. De menselijke maat zal weer dienen als kompas in plaats van bureaucratische beslommeringen.

Hiertoe moet alle kracht, kennis energie op dit moment worden verwerkt tot 1 sterk geluid!

Agenda GVG:

30 januari: presentatie bij Jubileum Stadskamer Doetinchem

5 februari: bezoek BijBram

18 februari: presentatie aan VNG landelijke werkgroep GGZ

17 februari: overleg gemeente Oss.

19 februari: bijeenkomst (aspirant) ambassadeurs

21 februari: bezoek Ixta Noa

26 februari: overleg gemeente Harderwijk mbt ondersteuning GVG

3 maart: Hogeschool Fontys en gemeente Eindhoven toekomst GGZ

11 maart: op verzoek input geven op strategisch plan MIND vanuit GVG

13 maart: presentatie plan GVG congres Prestatiedruk, Groesbeek.

16 maart: overleg gemeente Pijnacker - Nootdorp mbt ondersteuning GVG

24 maart: presentatie plan GVG raadszaal Breda Week vd Psychiatrie

26 maart: workshop plan GVG RACT congres Tilburg

28 maart: presentatie plan GVG Landelijke dag Utrecht Week vd Psychiatrie

31 maart: Hogeschool Windesheim, tweede sessie verkenning leermiddel publieke psychische gezondheid


In het najaar van 2019 en voorjaar van 2020 organiseerde het netwerk ‘GGZ Vriendelijke Gemeente’ een serie dialoogtafels met betrokken partijen die met elkaar in debat wilden gaan en daarmee richting wilden geven aan de landelijke koers en herziening van zorgstelsel.

Op verzoek de data en locaties:

  • 30 oktober (Rino Groep Utrecht 17:30 - 20:30u mede-organisator Toon Walravens)
  • 6 november (Nei Skoen Helmond 15:00 - 17:30 mede-organisator Dirk den Hollander)
  • 13 november (Trefkoele+ Dalfsen mede-organisator Xanter Wilhelm)
  • 26 november (Nijmegen Locatie Thieme loods Leemptstraat 34 18:00 - 20:30 mede-organisator Willeke Peeters en Eline Kooi),
  • 15 januari 2020 (Amsterdam, Pakhuis de Zwijger, mede organisator Harro Labrujere stichting Kringwijs)

Contact:

Jack van der Kruijs

initiatiefnemer GGZ Vriendelijke Gemeente

E: informatie@ggzvriendelijkegemeente.nl

M: 0639308354